Topp5 Just Nu!
Elvisp med HeatSoft™ Technology
Breville
Elvisp med HeatSoft™ Technology
1 199kr
Crockpot 6.0L One Pot Cooking
Crockpot
6,0 liter, One Pot Cooking, DuraCeramic, timer och varmhållningsfunktion
1 795kr
Crockpot 5,7L Express Multicooker
Crockpot
Tryckkokare med slowcooking-funktion lagar mat upp till 70 % snabbare jämfört med traditionell matlagning. Skapa middagsfrid utan att förlora dyrbar tid.
1 799kr
Crockpot 4,7 L Ledat lock, timer
Crockpot
Nu är den här – uppföljaren till den klassiska Crockpot Slowcooker 4,7L. Nu med ett smart gångjärn som gör det enkelt att servera direkt ur grytan.
929kr
Crockpot 7,5L, Rostfri med timer
Crockpot
Största modellen slowcooker med timer ger en perfekt middag som räcker till flera
1 395kr
Crockpot 5,6L TimeSelect
Crockpot
Välj själv när du vill att maten ska vara färdig så sköter Crockpot Time Select resten. Med en kapacitet på 5,6l lagar du mat som räcker till minst 7–8 personer.
1 595kr
Crockpot Turbo Express
Crockpot
Crockpot Turbo Express Multicooker är möjligheternas produkt med en rad olika tillagningsfunktioner som tryckkokning, slowcooking, ångkokning och sous vide.
2 699kr
MR300
Thermacell Myggskydd
479kr
Mini Halo Rose Metal Edition
Thermacell Myggskydd
Mini Halo är ett litet och praktiskt myggskydd för uteplatsen.
649kr
Elektrisk Musfälla Smart-Kill, WiFi
Victor
M1 Victor® Elektrisk Musfälla Smart-Kill, WiFi
845kr
Hem » Myggskydd » Mosquito Magnet » Tillbehör » R-Octenol 3-pack
R-Octenol 3-pack

Mosquito Magnet

R-Octenol 3-pack

Tillbehör till Mosquito Magnet som lockar mygg och knott till fällan. R-Octenol tillsammans med den uppvärmda koldioxiden ökar fällans fångstkapacitet med mer än 10 gånger jämfört med enbart koldioxid.
Pris: 569kr
Delbetala från 66 kr/mån Fortus Finance
Antal Köp
 • R-Octenol

  Tablett med doftämne till din Mosquito Magnet som används för att locka mygg och knott till maskinen. Mosquito Magnet omvandlar gasol till uppvärmd koldioxid motsvarande utandningsluften från människor och varmblodiga djur och tillsammans med R-Octenol blir fällan upp till tio gånger så mer effektiv än om enbart koldioxid används. Efter 32 dygn är lockmedlet förbrukat och tabletten måste bytas ut för att fällan ska fortsätta att fånga lika mycket mygg. 

  • Doftämnet lockar mygg och knott till maskinen.
  • Ökar fällans fångstkapacitet upp till 10 gånger.
  • Byt R-Octenoltablett varje gång du byter gasolflaska (10kg)
  • Öppnad R-Octenoltablett verkar upp till 32 dygn.
  • R-Octenol säljes i förpackning om 3 st. tabletter.
 • Säkerhetsinformation

  1 Tablett innehåller 207,6 mg av Octen-3-ol/1-R-

  Cas-nr 3687-48-7

  Läs etiketten före användning.

  Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte eller rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

  Användningsområde: Medel för insekter.  Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Läs medföljande anvisningar. 


  Övrig viktig information

  Mosquito Magnet Octenol får endast användas utomhus i Mosquito Magnet maskiner och då som ett medel mot mygg och knott. Octenolen i sig lockar inte till sig mygg eller knott men använd i en Mosquito Magnet maskin i kombination med maskinens uppvärmda koldioxid ökar den fällans fångst.

  Till skillnad mot koncentration av Octenol naturligt i naturen och i vissa livsmedel, så har Mosquito Magnet Octenol så hög koncentration av Octenol så att den kan vara hälsoskadlig för dig. Du bör därför beakta nedan:

  • Följ anvisningar som medföljer produkten. Drag endast av folieomslaget från Octenol patronen innan du applicerar den i fällan. Tag aldrig isär eller klipp upp själva Octenol patronen (dvs hårdplasthöljet). Gör du detta finns risken att du kan komma i direktkontakt med Octenol medlet som finns inne i patronen. Användning på annat sätt än vad som här angivits kan förorsaka högre koncentrationer vilka kan vara hälsoskadligt och verka irriterande.
  • Vid eventuell förtäring av Octenol medlet inuti patronen ring omedelbart Giftmedelscentralen eller läkare för att få råd. Låt personen dricka vatten i små klunkar.
  • Får du det koncentrerade medlet inuti patronen på din hud eller i ögonen så skall du omedelbart tvätta huden eller skölja ögat sakta och försiktigt med mycket vatten.
  • Om en person inandas för hög koncentration av Octenol, sörj då för frisk luft och vila.
  • Oanvända patroner förvaras svalt och torrt. Varje Octenol patron räcker i ca 25-28 dagar och bytes vid varje byte av gasolflaska.
Relaterade produkter
Vi tipsar även om