Topp5 Just Nu!
CrockPot 6.0L One Pot Cooking
Crock-Pot
6,0 liter, One Pot Cooking, DuraCeramic, timer och varmhållningsfunktion
1 795kr
Crock-Pot 4,7 L Ledat lock, timer
Crock-Pot
Nu är den här – uppföljaren till den klassiska Crock-Pot Slowcooker 4,7L. Nu med ett smart gångjärn som gör det enkelt att servera direkt ur grytan.
895kr
Elektrisk Råttfälla Smart-Kill, WiFi
Victor
M2 Victor® Elektrisk Råttfälla Smart-Kill, WiFi
1 195kr
Elektrisk Musfälla Smart-Kill, WiFi
Victor
M1 Victor® Elektrisk Musfälla Smart-Kill, WiFi
795kr
Hem » Myggskydd » Mosquito Magnet » Tillbehör » Octenol 3-pack
Octenol 3-pack

Mosquito Magnet

Octenol 3-pack

Lockmedel till Mosquito Magnet myggfällor. Tabletterna frigör ett doftämne som lockar mygg och knott till myggfällan.
Pris: 495kr
Delbetala från 58 kr/mån Fortus Finance
Antal Köp
 • Produktinformation

  Tablett med doftämne att använda tillsammans med Mosquito Magnet för att locka mygg och knott till fällan. Mosquito Magnet omvandlar gasol till uppvärmd koldioxid motsvarande utandningsluften från människor och varmblodiga djur. I kombination med Octenol blir myggfällan upp till tio gånger mer effektiv och lockar till sig tusentals mygg varje dag. Efter 21 dygn är tabletten förbrukad och måste bytas ut för att fällan ska fortsätta att fungera lika effektivt.

  • Doftämnet som frigörs lockar mygg och knott till maskinen.
  • Ökar fällans fångstkapacitet upp till 10 gånger.
  • Byt Octenoltablett varje gång du byter gasolbehållare (10kg)
  • Öppnad Octenoltablett verkar upp till 21 dygn.
  • Octenol säljes i förpackning om 3 st. tabletter.
 • Mer information

  Mosquito Magnet Octenol
  Innehåll: 1-Okten-3-ol, 1660 mg

  Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftig för vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Tvätta händer grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

  Användningsområde: Medel för insekter.  Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den intesärskilt tillåtits. Läs medföljande anvisningar.

  Svensk distributör:
  Acreto AB, Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg, Sverige. Kundkontakt: www.acreto.se eller +46(0)31 3000500.

  Övrig viktig information

  Mosquito Magnet Octenol får endast användas utomhus i Mosquito Magnet maskiner och då som ett medel mot mygg och knott. Octenolen i sig lockar inte till sig mygg eller knott men använd i en Mosquito Magnet maskin i kombination med maskinens uppvärmda koldioxid ökar den fällans fångst.

  Till skillnad mot koncentration av Octenol naturligt i naturen och i vissa livsmedel, så har Mosquito Magnet Octenol så hög koncentration av Octenol så att den kan vara hälsoskadlig för dig. Du bör därför beakta nedan:

  • Följ anvisningar som medföljer produkten. Drag endast av folieomslaget från Octenol patronen innan du applicerar den i fällan. Tag aldrig isär eller klipp upp själva Octenol patronen (dvs hårdplasthöljet). Gör du detta finns risken att du kan komma i direktkontakt med Octenol medlet som finns inne i patronen. Användning på annat sätt än vad som här angivits kan förorsaka högre koncentrationer vilka kan vara hälsoskadligt och verka irriterande.
  • Vid eventuell förtäring av Octenol medlet inuti patronen ring omedelbart Giftmedelscentralen eller läkare för att få råd. Låt personen dricka vatten i små klunkar.
  • Får du det koncentrerade medlet inuti patronen på din hud eller i ögonen så skall du omedelbart tvätta huden eller skölja ögat sakta och försiktigt med mycket vatten.
  • Om en person inandas för hög koncentration av Octenol, sörj då för frisk luft och vila.
  • Oanvända patroner förvaras svalt och torrt. Varje Octenol patron räcker i ca 25-28 dagar och bytes vid varje byte av gasolflaska.
Relaterade produkter
Vi tipsar även om