Hem » Myggskydd » Mosquito Magnet » Tillbehör » Octenol 3-pack
Octenol 3-pack

Mosquito Magnet

Octenol 3-pack

Pris: 495kr
Delbetala från 58 kr/mån Fortus Finance
Antal Köp
 • Produktinformation

  • Octenol är nödvändig för fällans funktion - att fånga så mycket mygg och knott så att populationen i ditt närområde bryts ner - du fångar fler än vad som kläcks.
  • Octenol säljes i förpackning om 3 st kapslar
  • Varje gång du byter gasolflaska (10kg) skall du byta Octenol kapseln.
  • Öppnad Octenol kapsel verkar upp till 21-25 dygn. Även om Octenol tabletten därefter fortfarande luktar detsamma (lite ”jordgolv”) så är den inte längre verksam ihop med din Mosquito Magnet®.

   

 • Mer information

  Mosquito Magnet Octenol
  Innehåll: 1-Okten-3-ol, 1660 mg

  Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftig för vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Tvätta händer grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

  Användningsområde: Medel för insekter.  Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den intesärskilt tillåtits. Läs medföljande anvisningar.

  Svensk distributör:
  Acreto AB, Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg, Sverige. Kundkontakt: www.acreto.se eller +46(0)31 3000500.

  Övrig viktig information

  Mosquito Magnet Octenol får endast användas utomhus i Mosquito Magnet maskiner och då som ett medel mot mygg och knott. Octenolen i sig lockar inte till sig mygg eller knott men använd i en Mosquito Magnet maskin i kombination med maskinens uppvärmda koldioxid ökar den fällans fångst.

  Till skillnad mot koncentration av Octenol naturligt i naturen och i vissa livsmedel, så har Mosquito Magnet Octenol så hög koncentration av Octenol så att den kan vara hälsoskadlig för dig. Du bör därför beakta nedan:

  • Följ anvisningar som medföljer produkten. Drag endast av folieomslaget från Octenol patronen innan du applicerar den i fällan. Tag aldrig isär eller klipp upp själva Octenol patronen (dvs hårdplasthöljet). Gör du detta finns risken att du kan komma i direktkontakt med Octenol medlet som finns inne i patronen. Användning på annat sätt än vad som här angivits kan förorsaka högre koncentrationer vilka kan vara hälsoskadligt och verka irriterande.
  • Vid eventuell förtäring av Octenol medlet inuti patronen ring omedelbart Giftmedelscentralen eller läkare för att få råd. Låt personen dricka vatten i små klunkar.
  • Får du det koncentrerade medlet inuti patronen på din hud eller i ögonen så skall du omedelbart tvätta huden eller skölja ögat sakta och försiktigt med mycket vatten.
  • Om en person inandas för hög koncentration av Octenol, sörj då för frisk luft och vila.
  • Oanvända patroner förvaras svalt och torrt. Varje Octenol patron räcker i ca 25-28 dagar och bytes vid varje byte av gasolflaska.
Relaterade produkter
Vi tipsar även om